Peki buradaki olay nedir?

Lethal Weapon 2x2

2. Bölüm

Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Lethal Weapon: 2×2
Oct. 03, 2017

Lethal Weapon sezon 2